Da fysisk sygdom og smerter i nogle tilfælde er årsag til eller medvirkende årsag til adfærdsproblemer, er det vigtigt at dyret altid har været vurderet af egen dyrlæge, inden en adfærdsbehandling igangsættes.

I tilfælde, hvor jeg vurderer, at der bør foretages yderligere undersøgelser af dyrets helbred, vil din egen dyrlæge stå for dette.