For nogle adfærdsproblemer kan det være fordelagtigt at supplere adfærdsbehandling med medicinsk behandling eller andre præparater med indvirkning på dyrets adfærd.

Som dyrlæge har jeg mulighed for at ordinere understøttende medicinsk behandling. Dette sker altid som et supplement til den øvrige adfærdsbehandling.