Jeg tilbyder foredrag og undervisning om hundes og kattes adfærd samt deres relation med mennesker.

Indholdet kan omhandle dyrenes udvikling, sprog, socialisering, træning, eller problemadfærd, hvordan vi aflæser dem, hvor godt de aflæser os og meget mere. Foredragets eller undervisningens varighed og niveau tilpasses efter behov.

Herunder er givet nogle eksempler på forskellige emner for foredrag, men du/I er altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har andre emner, I gerne vil vide mere om eller gerne vil arrangere et foredrag omkring.

  • Hundes og kattes sprog
  • En god start med hvalpen/killingen
  • Når hunden bider – om aggression og lovgivning
  • Frygtsomhed, angst og fobier
  • Træningsmetoder – hvad er godt og hvorfor?
  • Dominans begrebet – er det brugbart?
  • Håndtering af den angste hund
  • Håndtering af den aggressive hund
  • Håndtering af alene-hjemme-problemer