Inden I henviser en patient til mig, skal den være undersøgt klinisk, så oplagte fysiske årsager til adfærdsproblemet er udelukket.

Jeg foretager ikke kliniske udredninger eller behandlinger, der ikke relaterer sig til adfærd, og i tilfælde, hvor jeg vurderer, at der bør foretages yderligere undersøgelser af dyrets helbred, vil dette blive aftalt med Jer.

Jeg værdsætter kollegialt samarbejde højt og vil meget gerne sende et skriftlig sammendrag af mine konklusioner til dig/Jer, når dette har interesse. Ring eller skriv da venligst til mig og oplys, hvilken patient det drejer sig om.

Du/I er altid velkomne til at ringe og få en snak om, hvorvidt et givent problem er et adfærdsproblem, hvad mulighederne for behandling er, hvordan prognosen er, etc.