Når jeg rådgiver om dyrs adfærd, tager jeg altid udgangspunkt i den individuelle dyr-ejer relation. Min rådgivning er baseret på venlighed, forståelse, tålmodighed og ros. Det samme gælder de træningsmetoder jeg anvender og vejleder i.

For at opnå en god relation mellem dyr og ejer lægger jeg især vægt på at arbejde med:

  • Viden om og forståelse af dyrenes adfærd og ’sprog’
  • Gensidig respekt
  • Tillid
  • Samarbejde
  • Gode fælles oplevelser

I min verden bør teori og praksis altid følges ad.

Derfor lægger jeg meget stor vægt på i mit arbejde at forsøge at kombinere de to. Jeg har efterhånden en stor teoretisk viden om dyreadfærd, menneskeadfærd og relationen mellem dyr og mennesker og jeg forsøger altid at gøre brug af denne viden i mit praktiske arbejde. Omvendt bruger jeg også altid mine praktiske erfaringer med dyr og ejere til at vende tilbage til teorien og lære mere.